Το Πανεπιστήμιο διαθέτει στεγασμένο κολυμβητήριο στην Φοιτητική Εστίας του Ιδρύματος.  Η πρόσβαση στο κολυμβητήριο είναι ελεύθερη για τους κατόχους της κάρτας του γυμναστηρίου.

Προπονητής: Νικόλαος Βασιλείου, Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής, Συντονιστής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου